Aspery Hotel โรงแรม แอสเพร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต Aspery Hotel โรงแรม แอสเพร หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก หาดป่าตอง ภูเก็ต Phuket Patong beach hotel resort reservation

รายละเอียด : โรงแรม แอสเพรี่ แนวไลฟ์สไตล์ โฮเต็ล ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง ภูเก็ต ดลใจให้ผู้มาเยือน รับความสดชื่นพร้อมกับความพรั่งพร้อมขององค์ประกอบอื่น อาทิ ภัตตาคาร บาร์ และ สปา

ที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบแห่งความหรูสบาย และค้นพบสวรรค์บนผืนน้ำสวยแห่งหาดป่าตอง

   
   

Aspery Hotel โรงแรม แอสเพร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต Aspery Hotel โรงแรม แอสเพร หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต APK Resort เอพีเค รีสอร์ท หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก หาดป่าตอง

ภูเก็ต Phuket Patong beach hotel resort reservation