Aonang Naga Pura Resort and Spa อ่าวนาง นาคา ปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง อ่าวนาง กระบี่ Bhu Nga Thani Resort and Spa บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง กระบี่ Ao nang Krabi Muang city Hotel resort reservation

หมายเหตุ :

สำหรับครอบครัว : • ฟรีเบาะนอนสำหรับเด็ก, จำกัดเด็กไม่เกิน 2 ท่านต่อห้อง • ผู้เข้าพักท่านที่ 3 หรือเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่าเสริมเตียง • เด็กอายุ 4 – 11 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง ชำระค่าอาหารเพิ่มในราคา 200 บาทต่อวัน

• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี

บริการรถรับ-ส่ง : • จากสนามบินกระบี่ – โรงแรม  โดยรถส่วนตัว (ไม่เกิน 3 ท่าน)  700 บาทต่อคันต่อเที่ยว / 1,200 บาทไป-กลับ

• จากสนามบินกระบี่ – โรงแรม  โดยรถตู้ส่วนตัว (ไม่เกิน 8 ท่าน)  1,200 บาทต่อคันต่อเที่ยว / 2,000 บาทไป-กลับ

• จากสนามบินภูเก็ต – โรงแรม  โดยรถส่วนตัว (ไม่เกิน 3 ท่าน) และ รถตู้ (ไม่เกิน 6 ท่าน) 
3,000 บาทต่อคันต่อเที่ยว / 5,500 บาทไป-กลับ