Aonang Buri Resort อ่าวนางบุรี รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง อ่าวนาง กระบี่

หมายเหตุ : **  ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม – 10 มกราคม พักต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน

สำหรับครอบครัว : 

• เด็กอายุเกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง • สามารถเสริมเตียงได้เพียง 1 ท่าน/ห้อง เท่านั้น • เด็กท่านแรก พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่คิดค่าบริการ แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้า ท่านละ 200 บาท • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่คิดค่าบริการ

มื้ออาหาร พิเศษ (บังคับกาล่าดินเนอร์) : 

• วันที่ 31 ธันวาคม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,200 บาท เด็ก ท่านละ 1,100 บาท

บริการ รับ – ส่งสู่รีสอร์ท :

• สนามบินกระบี่ minivan ส่วนตัว (ไม่เกิน 2-3 ท่าน) 900 บาทต่อคันต่อเที่ยว • สนามบินกระบี่ minivan ส่วนตัว (ไม่เกิน 4-8 ท่าน) 1,300 บาทต่อคันต่อเที่ยว • สนามบินภูเก็ต minivan ส่วนตัว (ไม่เกิน 2-3 ท่าน) 3,000 บาทต่อคันต่อเที่ยว

• สนามบินภูเก็ต minivan ส่วนตัว (ไม่เกิน 4-8 ท่าน) 3,500 บาทต่อคันต่อเที่ยว