Aiyapura Koh Chang อัยยะปุระ เกาะช้าง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด Aiyapura Resort and Spa Koh Chang อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จ.ตราด บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกาะช้าง ตราด koh chang Trad hotel resort reservation

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เกิน 2 ท่าน) ที่พักรวมกับผู้ปกครอง แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้า  • ช่วงวันที่ 13 – 16 เมษายน 2556 ต้องพักต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน

• ชาร์จเพิ่ม 500 บาทต่อห้องต่อคืน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 13 – 16 เมษายน 2556

บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ผู้ใหญ่ 2,900 บาทต่อท่าน / เด็กลดครึ่งราคาจากผู้ใหญ่

• New Year Eve วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ใหญ่ 3,900 บาทต่อท่าน / เด็กลดครึ่งราคาจากผู้ใหญ่

บริการรับ – ส่ง : • สนามบินตราด – รีสอร์ท โดยรถตู้ (สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน) ส่วนตัว 2,000 บาทต่อคันต่อเที่ยว

• กรุงเทพฯ – รีสอร์ท โดยรถตู้ (สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน) ส่วนตัว 7,000 บาทต่อคัน