Absolute Bangla Suites แอ็บโซลูท บางลา สวีท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต

หมายเหตุ : ห้อง Studio ไม่สามารถเสริมเตียงได้

บังคับกาล่าดินเนอร์ : • วันคริตสมาส อีฟ 24 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท เด็ก ท่านละ 750 บาท

• วันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท เด็ก ท่านละ 2,250 บาท

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน : 400 บาทต่อท่านต่อเที่ยว (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)

สำหรับครอบครัว :

• ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก (ลด 50% จากราคาผู้ใหญ่)

• บริการเปลเด็ก ฟรี