โรงแรมสวนนงนุช การ์เดน รีสอร์ท

ห้องพัก Garden Villa
1 มกราคม 2563 – 1 ธันวาคม 2563

การเด้น วิลล่า Junior Suite
1 ห้องนอน, 2 เตียง, 1 ห้องน้ำ พัก 3 ท่าน
ราคา
1,900.- ห้อง / คืน – รวมอาหารเช้า 3 ท่าน
X 3  

การเด้น วิลล่า Standard House
2 ห้องนอน, 4 เตียง, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น  พัก 4 ท่าน
ราคา
2,300.- ห้อง / คืน – รวมอาหารเช้า 4 ท่าน
X 4  

การเด้น วิลล่า Superior House
2 ห้องนอน, 4 เตียง, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น  พัก 4 ท่าน
ราคา
2,800.- ห้อง / คืน – รวมอาหารเช้า 4 ท่าน

X 4  

การเด้น วิลล่า Deluxe House
2 ห้องนอน, 4 เตียง, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น  พัก 4 ท่าน
ราคา
3,200.- ห้อง / คืน – รวมอาหารเช้า 4 ท่าน

X 4