โชว์มายากล ทักซิโด้ มายากล พัทยา Tuxedo magic illusion hall

รหัส TKE 013

เวลาแสดง มายากล ทักซิโด้ เมจิค โชว์

เวลาจัดแสดง ทุกวัน 16.00 น. , 17.00 น., 19.00 น., 20.00 น.
นอกจากนี้โซนพิพิธภัณฑ์ ประวัติมายากลและของแปลก ให้ชม ก่อนชมในโรงละคร

ราคาบัตร โชว์มายากล ทักซฺิโด้

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ — 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

รายการ

ราคาทักซิโด้โชว์มายากล

ชาวไทย ที่นั่ง Deluxe

250 บาท/ท่าน

ชาวไทย ที่นั่ง VIP

300 บาท/ท่าน

   
ชาวต่างชาติ ที่นั่ง Deluxe

400 บาท/ท่าน

ชาวต่างชาติ ที่นั่ง VIP

500 บาท/ท่าน

อัตราสำหรับเด็ก

– เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 90 ซ.ม. คิดค่าบริการเท่าผู้ใหญ่

– เด็กที่มีส่วนสูงไม่ถึง 90 ซ.ม. นั่งตักผู้ปกครอง หรือ จองที่นั่งเพิ่มได้ฟรี

จองมายากลทักซิโด้ 027585154

   

ผังที่นั่ง ทักซิโด้ เมจิคโชว์

แผนที่ ทักซิโด้ เมจิค โชว์

พิกัด GPS: 12.946475, 100.889788