โชว์ปลาโลมา ดอลฟินเบย์ ภูเก็ต

รหัส TKS006

เวลาแสดง ดอลฟิน เบย์ โชว์ปลาโลมา ภูเก็ต Dolphin bay Phuket


1 มกราคม 2563- 31 ตุลาคม 2563

เวลาเปิด อังคาร – อาทิตย์ – –

ปิด วันจันทร์ รอบการแสดง วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น. / 14.00 น. / 17.00 น

ประตูเปิดก่อนการแสดง 20 นาที

ราคาบัตร ดอลฟิน เบย์ โชว์ปลาโลมา ภูเก็ต

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

รายละเอียดค่าบัตรเข้าชม

ราคาดอลฟิน เบย์ โชว์ปลาโลมา

ชาวไทย

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-12 ปี ( 91-130ซ.ม.)

ชาวไทย ที่นั่ง Regular

370

230

ชาวไทย ที่นั่ง Deluxe

450

280

ชาวไทย ที่นั่ง VIP

550

350

ชาวไทย ที่นั่ง VVIP

600

450

 
ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-12 ปี ( 91-130ซ.ม.)

ชาวไทย ที่นั่ง Regular

500

350

ชาวไทย ที่นั่ง Deluxe

750

420

ชาวไทย ที่นั่ง VIP

850

500

ชาวไทย ที่นั่ง VVIP

1,000

600

หมายเหตุ

– ราคาเด็กสำหรับ เด็กอายุ 4-12 ปี (91- 130 ซ.ม.) – เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ แต่ต้องนั่งตักผู้ใหญ่ในการชมการแสดง
ผังที่นั่ง ที่นั่งชมการแสดงเป็นแสตนรอบสระ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกมุม

แบ่งความใกล้ตามประเภทของบัตรทั้งสามแบบ

ค่าบริการ รถรับ/ส่ง จากโรงแรม สู่ ดอลฟิน เบย์ ภูเก็ต

จอยน์กรุ๊ป

กมลา ,ป่าตอง , กะตะ, กะรน

200 บาท/ท่าน

จอยน์กรุ๊ป

ราไวย์ , ในหาน ,ตัวเมืองภูเก็ต ,พันวา (ขั้นต่ำ 4 ท่าน ) 200 บาท/ท่าน

จอยน์กรุ๊ป

สุรินทร์ , บางเทา (ขั้นต่ำ 4 ท่าน) 300 บาท/ท่าน

พิกัด GPS: 7.956291, 98.287590