โขนศาลาเฉลิมกรุง Khon thai mask dance

รหัส TKC 03

เวลาแสดง โขนศาลาเฉลิมกรุง

ทุกวัน วันศุกร์

รอบการแสดง 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
การแสดงความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที มีคำบรรยายตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง

ราคาบัตร โขนศาลาเฉลิมกรุง Khon Thaimask Dance

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

รายการ

ราคาโขนศาลาเฉลิมกรุง

แถว L – P ( แถว 12 และ ที่นั่ง ชั้นบน )

600 บาท/ท่าน

แถว F – K (แถว 6 -11 )

800 บาท/ท่าน

แถว A – E ( 5 แถวแรก ด้านหน้า )

900 บาท/ท่าน

Promotion ครอบครัว สุขสันต์
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี
ผู้สูงอายุ 60 -64 ปี รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ
ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ลดราคาบัตร เหลือ 220 บาท

ทุกที่นั่ง *** พร้อมแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าชม

จองโขนศาลาเฉลิมกรุง 027585154

   

ผังที่นั่ง โขนศาลาเฉลิมกรุง

แผนที่โขนศาลาเฉลิมกรุง

แผนที่ ศาลาเฉลิมกรุง

การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว

– สามารถ จอดรถยนต์ของท่านได้ที่ ห้าง สรรสินค้า ดิโอลด์ สยามพลาซ่า แล้วเดินสู่ ศาลาเฉลิมกรุง

บัตรจอดประทับตรา ของศาลาเฉลิมกรุง คิดอัตราค่าบริการ

30 บาท ต่อ 5 ชั่วโมง

การเดินทาง โดยรถประจำทาง

จาก สยามสแควร (รถประจำทาง ) สาย 73, 73ก, ปอ.73,ปอ.73ก 
จาก สวนลุม (พระราม 4)  ( รถประจำทาง )
 สาย 4, 46, 507, ปอ.4,ปอ.507 

จาก ปิ่นเกล้า( รถประจำทาง)
สาย 507, ปอ.507