แพคเกจ อเมริกาตะวันออก 7 วัน

รายละเอียด

วันแรก นิวยอร์คซิตี้ – ฟิลาเดลเฟียร์

เทพีสันติภาพ – เซ็นทรัล ปาร์ค – วอล สตรีท – ยูไนเต็ดเนชั่นเนล บิ้วดิ้ง – ร็อคคีฟิลเลอร์ เซ็นเตอร์ – กรีนวิช วิลเลท – ถนนสายที่ห้า – ไทม์ สแคว์ – ตึกเอ็มไพสเตท – ไชน่าทาวน์ – หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองพิลาเดลเฟีย โรงแรม Hyatt Regency หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
อินดีเพนเด้น ฮอลล์ – ลิเบอร์ตี้ เบลล์ – เข้าสู่ตัวเมือง วอชิงตัน ดีซี เยี่ยมชม ลินคอร์น เมโมเรียล – เวียดนาม เมโมเรียล – โทมัส เจเฟอร์สัน เมโมเรียล – เนเจอรัล ฮีสทอรี่ มิวเซียม – เคปปิทอล ฮอลล์ และ ไวท์เฮ้าส์ โรงแรม Marriot Hunt Valley or similar

วันที่สาม วอชิงตัน ดีซี – Hershey’s Chocolate World – คอนนิ่ง – น้ำตกไนแองการ่า เดินทางออกจากเมืองวอชิงตัน ดีซี เข้าสู่เมือง แฮริสเบิร์ก เยี่ยมชม Hershey’s Chocolate World – คอนนิ่ง กลาส มิวเซียม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว หลังจากนั้นเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า

โรงแรม Hyatt Regency หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ น้ำตกไนแองการ่า – บอสตัน
ล่องเรือ Maid of the mist เพื่อชมความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่า (เดือนพฤษภาคม – กันยายน) ช่วงบ่ายเดินทางสู่เมืองบอสตัน โรงแรม Hyatt Cambridge หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บอสตัน – อ่าว Martha’s Vineyard ออกเดินทางสู่ Massachusetts และ ล่องเรือเพื่อชมความงามอ่าว Martha’s Vineyard – ชมความงามของกระท่อมไม้จากต้นโอ๊ค มากว่า 200 หลังซึ่งล้วนแล้วแต่งดงามตระการตา – อิสระเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า และร้านอาหารมากมาย โรงแรม Hyatt Cambridge หรือ เทียบเท่า
วันที่หก บอสตัน – โรด ไอแลนด์ – Connecticut Mohegen Sun Cacino – นิวเจอร์ซี่ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด – Charles River – ทรินิตี้ เชิร์ช สแคว์ – ควินซี่ มาเก็ต – ช่วงบ่ายเที่ยว ชมโร้ด ไอแลนด์ และ Connecticut Mohegen Sun Cacino

โรงแรม Hillton หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด นิวยอร์ค ซิตี้
ช้อปปิ้ง ณ เมืองนิวยอร์ค ( เซนทูรี่ 21 และ 5 อเวนิว ) – สนามบิน