แพคเกจ สัมนา ฟาร์มโชคชัย บูทีค แคมป์ 3 วัน Farm Chokchai Boutique Camp 3 days Siminar Package

ราคา :

ผู้ใหญ่                                  ท่านละ  6,500  บาท
เด็ก ( อายุระหว่าง 8 – 12 ปี )  ท่านละ  4,700  บาท
เด็ก ( อายุระหว่าง 3- 7 ปี )    ท่านละ  3,600  บาท

อัตรานี้รวม

+ กิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มโชคชัย Agro Tour + กิจกรรม Umm!…Milk Icc Cream Work Shop + กิจกรรม Morning Trekking บนเขาน้อย + กิจกรรมเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ “ Easy Trekking ” + ห้องสัมมนากลาง กลางป่า พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้    ( Presentation , Projector , Microphone , Internet , Lead Line ) + อาหารชั้นเลิศ 6 มื้อ และอาหารว่าง 3 มื้อ ตามรายการที่ระบุข้างต้น + ที่พัก 2 คืน แบบ Boutique Tent เต็นท์ขนาดใหญ่ใกล้เคียงห้องพักมาตรฐาน ติดเครื่องปรับอากาศ + และบริการระดับมาตรฐาน สไตล์ฟาร์มโชคชัย + เต็นท์ 1 หลัง พักได้ 2 ท่าน

+ กรณีพักเดี่ยว คิดค่าบริการห้องพักเพิ่ม / Room Charges 1,000 บาท++ / เต็นท์ / คืน

หมายเหตุ

ราคาเด็ก ไม่รวมกิจกรรม Work Shop กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ 10% Service Charges