แพคเกจ ทัวร์ สุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ 2 วัน และ 3 วัน …ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา วังทอง พิษณุโลก

รายการที่ 1
ทัวร์สุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ (2 วัน 1 คืน) ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันแรก
กรุงเทพฯ – ไหว้พระพุทธชินราช – นั่งรถรางชมเมือง – พิพิธภัณฑ์จ่าทวี – นวดผ่อนคลาย ณ วนธารา

05.30 น. พร้อมกันที่พระบรมรูป ร. 6 สวนลุม ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก โดยรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า (1) บนรถ 10.00 น. เดินทางถึงพิษณุโลก นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร 10.30 น. นั่งรถรางเที่ยวชมพิษณุโลก ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทัศนียภาพอันสวยงามแห่งเมืองสองแคว 11.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย” 11.30 น. ชมสวนนกไทยศึกษา ซึ่งมีนกหายากนานาชนิด ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของนกมากที่สุด 12.00 น. ชมขั้นตอนการหล่อพระ ณ โรงหล่อพระบูรณะไทย 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา บริเวณริมแม่น้ำน่าน (2) 13.30 น. เดินทางสู่ “วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา” 14.30 น. ต้อนรับด้วย Welcome Drink / เช็คอินเข้าพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 15.00 น. ตรวจร่างกายเบื้องต้น (วัดความดัน วัดปริมาณไขมันในร่างกาย เจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง) 15.30 น. เลือกทำกิจกรรมผ่อนคลาย และสันทนาการ (นวดแผนไทย หรือนวดเท้า / paint เสื้อ / วิธีทำโฮมสปา / ดูนก-ศึกษาพันธุ์ไม้) 17.00 น. กลับที่พัก / อาบน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 น. รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมื้อเย็น (3) ณ ห้องอาหาหรบ้านระริน ที่ขับกล่อมคุณด้วยเสียงธารา แห่งลำน้ำเข็ก 19.30 น. กิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อ / นั่งสมาธิก่อนเข้านอน

วันที่สอง
โยคะ – ทำอาหารเพื่อสุขภาพ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับอรุณรุ่งด้วย สุริยะนมัสการ กับโยคะ หรือเลือกเดินเล่นรอบรีสอร์ท สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พร้อมศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด 08.30 น. รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มื้อเช้า (4) / พักผ่อนตามอัธยาศัย 10.45 น. ชมการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ หลังจากนั้น ทุกท่านลงมือทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตัวท่านเอง 11.30 น. รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมื้อกลางวัน (5) 12.30 น. เดินทางออกจากวนธาราฯ / ระหว่างทางแวะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และชมวิวทิวทัศน์ พิษณุโลก ณ เขาสมอแคลง 18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท่านละ 4,800 บาท (เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน)

(กรณีไม่รวมรถรับ-ส่ง และ City Tour ท่านละ 2,900 บาท)


อัตรานี้รวม:
– ที่พักห้องดีลักซ์ ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน – อาหารเพื่อสุขภาพ 5 มื้อ – ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (วัดความดัน วัดปริมาณไขมันในร่างกาย เจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือด) – รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ตลอดโปรแกรม – นวดแผนไทย หรือนวดเท้า – กิจกรรมสันทนาการ และการเล่นโยคะ – อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง – มัคคุเทศก์แลละเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก – ค่ากิจกรรมต่างๆ ทำอาหารสุขภาพ


เงื่อนไข:

– ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดต่อเนื่อง – เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี – เด็กอายุ 4-12 ปี ลด 50%

– ชาวต่างชาติ คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท