แพคเกจที่พัก เวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โฮเทล Venetian Macau Package

ค่าบริการ  
วันจันทร์ – วันพฤหัส     2,200 HK$ /ห้อง/คืน
วันศุกร์ และ วันที่ 2 ม.ค. 55     2,580 HK$/ห้อง/คืน
วันเสาร์ และ วันหยุดพิเศษต่าง ๆ    3,200 HK$/ห้อง/คืน

กรณี พัก Bella Suite Surcharge:    โปรดสอบถาม

กรณี พัก Cotai View Suite Surcharge:   โปรดสอบถาม


สิทธิประโยชน์สำหรับ ท่านที่พัก 1 คืน

– อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ คาแฟ่เดโก้ , โฟโก้แซมบ้า หรือ บลูฟร๊อก หรือเป็นอาหารกลางวันที่ห้องอาหารแบมบู – เงินโบนัส จำนวน 200$MOP ต่อท่าน / ต่อห้อง หรือสิทธิพิเศษในการรับประทานอาหาร สปา หรือ ความบันเทิงต่าง ๆ – รับสิทธิในการถ่ายภาพขนาด 4R ที่ Armillary Sphere (ที่ล๊อบบี้ของโรงแรม) เป็นที่ระลึก – ตั๋ว Cotal Jet หนึ่งเที่ยวจากมาเก๊าไปฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้บริการเรือ Gondola

สำหรับ 2 ท่าน ล่องใน The Grand Canal Shoppes

สิทธิประโยชน์สำหรับ ท่านที่พัก 2 คืน – อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ คาแฟ่เดโก้ , โฟโก้แซมบ้า หรือ บลูฟร๊อก หรือเป็นอาหารกลางวันที่ห้องอาหารแบมบู – เงินโบนัส จำนวน 400$MOP ต่อท่าน / ต่อห้อง หรือสิทธิพิเศษในการรับประทานอาหาร สปา หรือ ความบันเทิงต่าง ๆ – รับสิทธิในการถ่ายภาพขนาด 4R ที่ Armillary Sphere (ที่ล๊อบบี้ของโรงแรม) เป็นที่ระลึก – ตั๋ว Cotal Jet หนึ่งเที่ยวจากมาเก๊าไปฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้บริการเรือ Gondola

สำหรับ 2 ท่าน ล่องใน The Grand Canal Shoppes

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับเพิ่มขึ้น (เลือกได้ 1 อย่าง) นวดเท้า 1 ช.ม. สำหรับ 1 ท่าน ที่ Malo Clinic Health&Wellness หรือ นวดเท้าสำหรับ 2 ท่าน 40 นาท ี ที่ Malo Clinic Health&Wellnes หรือที่นั่งสำหรับบัตรเข้าชมการแสดง ZAIA จำนวน 2 ท่าน

หรือโบนัสจำนวน 200 $MOP

สิทธิประโยชน์สำหรับ ท่านที่พัก 3 คืน ขึ้นไป – อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ คาแฟ่เดโก้ , โฟโก้แซมบ้า หรือ บลูฟร๊อก หรือเป็นอาหารกลางวันที่ห้องอาหารแบมบู – เงินโบนัส จำนวน 600$MOP ต่อท่าน / ต่อห้อง หรือสิทธิพิเศษในการรับประทานอาหาร สปา หรือ ความบันเทิงต่าง ๆ – รับสิทธิในการถ่ายภาพขนาด 4R ที่ Armillary Sphere (ที่ล๊อบบี้ของโรงแรม) เป็นที่ระลึก – ตั๋ว Cotal Jet หนึ่งเที่ยวจากมาเก๊าไปฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้บริการเรือ Gondola

สำหรับ 2 ท่าน ล่องใน The Grand Canal Shoppes

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับเพิ่มขึ้น (เลือกได้ 1 อย่าง) – นวดเท้า 1 ช.ม. สำหรับ 1 ท่าน ที่ Malo Clinic Health&Wellness หรือ นวดเท้าสำหรับ 2 ท่าน 40 นาท ี ที่ Malo Clinic Health&Wellnes หรือที่นั่งสำหรับบัตรเข้าชมการแสดง ZAIA จำนวน 2 ท่าน หรือโบนัสจำนวน 200 $MOP

หมายเหตุสำหรับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี    พักรวมกับผู้ปกครอง ชำระเพิ่ม 200 $MOP/HKD ต่อคืนและได้รับสิทธิ์ต่างๆ เช่น อาหารเช้า หรือ กลางวัน และ ตั๋ว Cotai Jet   1 เที่ยว จากมาเก๊าไปฮ่องกง หรือ นั่งเรือ Gondola เท่านั้น เด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จ่ายเพิ่ม 520 $MOP/HKD ต่อคืนและได้รับสิทธิ์ต่างๆ เช่น อาหารเช้า หรือ กลางวัน และ ตั๋ว Cotai Jet   1 เที่ยว จากมาเก๊าไปฮ่องกง หรือ นั่งเรือ Gondola เท่านั้น

หมายเหตุ – ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักครั้งละ 280 $MOP/HKD – ผู้เข้าพักต้องชำระเงินมัดจำ จำนวน 1,000$MOP/HKD ต่อห้อง / ต่อคืน หรือมัดจำผ่านบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุ

ขณะที่เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรม