แพคเกจที่พัก ฮ่องกง พร้อม ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Bp international house Eaton hotel Royal pacific hotel hongkong accommodation package

วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  (อาหารกลางวัน , อาหารเย็น ห่านย่าง) เดินทางถึงฮ่องกง รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางท่องเที่ยวโดยกระเช้าไฟฟ้า,หมู่บ้านนองปิง (รวมกระเช้าไฟฟ้า ไป-กลับ ) ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่  City gate Outlets/ เดินทางกลับโรงแรม


วันที่สอง ฮ่องกง (ติ่มซำ + โจ๊กเป๊าฮื้อ ,กลางวัน, เย็นเป็ดปักกิ่ง)

ช่วงเช้า  ติ่มซำ + โจ๊กเป๊าฮื้อ / ชมทัศนียภาพที่ Victorian Park , อ่าวรีบัลเบย์ , วัดเชกุง , โรงงานอัญมณี ช่วงเย็น  ชมจุดชมวิว Sky 100 / เป็ดปักกิ่ง / ชมเมืองโดยรถบัส /Avenue Stars / กลับสู่พัก


วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

พักผ่อนตามอัธยาศัย / เดินทางสู่สนามบิน