แพคเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน คลับเมด บาหลี พร้อมตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องชำระ – ค่า สมาชิก member fee 900 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี) – ค่า ต่ออายุ สมาชิก ( กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว) 600 บาท

** การเป็นสมาชิก มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ชำระ ค่าสมาชิก **

   

อัตรานี้รวม   -ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย กรุงเทพ – เดนปาซาร์ – กรุงเทพ   -รถ รับ – ส่ง สนามบิน   -ค่าประกันภัยสายการบิน,ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน   -ห้องพักที่ทันสมัย??ในรีสอร์ทของคลับเมด (พักคู่)   -อาหาร 3 มื้อทุกวัน รวมถึงไวน์, เบียร์ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อค่ำที่มีบริการไว้อย่างไม่จำกัด   -บาร์และอาหารว่าง มีทุกวันไม่จำกัด (สามารถเลือกเครื่องดื่มและของว่างได้ที่บาร์)   -กิจกรรมกีฬาหลายประเภทพร้อมการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ   -Mini Club Med สำหรับเด็ก 4-11 ปี

  -ทุกค่ำคืนพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

 

เงื่อนไขของแพคเกจ -ราคานี้สำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 3 คืน และเดินทางด้วยกันอย่างน้อย 2 ท่าน -ราคานี้เป็นเงินบาทสำหรับชาวไทยเท่านั้น -ไม่รวมค่าสมาชิก 900 บาท -โปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 – 17 เมษายน 2554 เท่านั้น -ราคาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ยกเว้นการเดินทางเป็นกลุ่มคณะ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ -ตั๋วเครื่องบินออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด)

-(จองคลาส B)
-คลับเมดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความใดๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า