แพคเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน วันเดียว หลากหลายรายการ

โปรแกรมที่ 1 ( 1Day Tour )

ทัวร์หนึ่งวัน

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ชมตลาดแสงเทียน บรรยากาศตลาดนัดของชาวแม่ฮ่องสอน – ชาวเขาเผ่าต่างๆ, ชมโบราณสถาน – โบราณวัตถุที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อาทิเช่น วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเปรียบเสมือนวัดคู่บ้านคู่เมือง , วัดจองคำ – จองกลาง, วัดพระนอน จากนั้นเที่ยวชม วนอุทยานถ้ำปลา ความแปลกตาและธรรมชาติที่ร่มรื่นของ สวนรุกขชาติ บริการนำท่านนั่งเรือล่องลำน้ำปาย ชมความงาม ทิวทัศน์ 2 ฝั่ง แม่น้ำ – นั่งช้างท่องไพร และชมความเป็นอยู่ของ

ชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยงคอยาว, กะเหรี่ยงหูยาว, กะเหรี่ยงคะยา

1,500

1,750