แพคเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน พัก รุคส์ ฮอลิเดย์ ฮันนีมูน แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 • บริการรถรับท่านจากท่าสนามบิน – ท่ารถทัวร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ นำท่านเข้าพัก บริการอาหารกลางวัน ( หากเข้าพักก่อน 12.00 น. ) • ออกเดินทางไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของฝูงปลาพลวงนับร้อยที่อาศัยอยู่ในถ้ำ พร้อมชมธรรมชาติอันงดงามของสวนป่า ณ อุทยานถ้ำปลา • เดินทางกลับถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็นใต้แสงเทียน ณ ห้องอาหาร

วันที่ 2

06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า 08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักถึงท่าเรือท่าโป่งแดง 08.30 น. ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย และเชิญท่านนั่งช้างท่องไพร จากนั้น เชิญสัมผัส หมู่บ้านชางเผ่าต่างๆ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงหูยาว, หมู่บ้านกะเหรี่ยงคะยะ ที่หมู่บ้านในสอย พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (อาหารกล่อง) 16.00 น. นมัสการพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นใต้แสงเทียน ณ ห้องอาหาร

วันที่ 3

06.00 น. เป็นต้นไป : รับประทานอาหารเช้า 07.30 น. เที่ยวชมตลาดแสงเทียน ชมความแปลกของการค้าขายในตลาดภายใต้แสงจากเทียนไข 08.30 น. นำท่านเที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆ อาทิ วัดพระนอน, วัดจองคำ เชิญพบกับ ศิลปะโบราณโดยฝีมือช่างชาวพม่า อาทิ ตุ๊กตาไม้และศิลปกรรมอื่นๆ ของชาวไทยใหญ่อายุนับร้อยปี และปิดท้ายรายการด้วยภาพที่ระลึกความทรงจำของท่านที่สวนสาธารณะหนองจองคำ

11.00 น. กลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ