แพคเกจทัวร์ เมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่ง – น้ำตกวังสายทอง – สุสานพระนางเลือดขาว

วันที่หนึ่ง สนามบินตรัง – City Tour เมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – สตูล
10.30 น. เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น ณ สนามบินจังหวัดตรัง พร้อมทั้งบริการท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ VIP

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะเมืองตรัง” อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์

ผู้นำความเจริญมาสู่เมืองตรัง และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกที่นี่ จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของปักษ์ใต้เรื่อยมา

12.00 น. นำท่าน รับประทานอาหารเทียง (1) ณ ร้านบ้านสุดาพร บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด

เพื่อชมความสวยงามของ 1 ใน Unseen in Thailand “ถ้ำเขากอบ ”หรือชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเล ถือว่าเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของไทย ให้ท่านนั่งเรือท้องแบนชมความสวยงามภายในถ้ำแห่งนี้ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์, ถ้ำเจ้าสาว และผจญภัยภายในท้องมังกรแห่งภูผาอันตื่นเต้นที่ท่าน ไม่เคยสัมผัสกับถ้ำแห่งใดมาก่อน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดสตูล

18.00 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหารนกน้ำรีสอร์ท

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพินนาเคิน วังใหม่ หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่งถ้ำเจ็ดขด – น้ำตกวังสายทอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ ( 3 )
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่อำเภอมะนั่งเพื่อชมความงามของถ้ำภูผาเพชร
09.30 น. นำท่านสัมผัสมหัสจรรย์ใต้พิภพ “ ถ้ำภูผาเพชร “ ซึ่งเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว ถ้ำภูผาเพชรถือเป็นแหล่งพักพิงของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐาน ประกอบด้วย กระดูกมนุษย์โบราณส่วนกะโหลกศีรษะ เศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือกทาบและ กระดูกสัตว์เปลือกหอยบรรจุในภาชนะดินเผา สันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยก่อนน่าจะใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ก่อนที่ถ้ำแห่งนี้จะถูกกาลเวลากลืนหายไปกระทั่งในปี พ.ศ. 2534 ประวัติศาสตร์ของถ้ำภูผาเพชร ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งโดยการค้นพบของพระธุดงค์นาม “หลวงตาแผลง” ก่อนที่สำนักงาน โบราณคดีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 10 ร่วมกับราษฎรในพื้นที่จะทำการสำรวจถ้ำอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2541 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำเป็นโพรงที่มีความลึก เป็นคูหาขนาดกว้างขวาง โอ่โถง ตระการตา มีเนื้อที่โดยประมาณ 50 ไร่ (20,000 ตารางวา

11.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารเทียงแบบกล่อง (4) ณ ที่พักเพื่อสาธิตการพายเรือ

13.30 น. นำท่านล่องแก่งริมธารถ้ำเจ็ดคต ลักษณะเป็นถ้ำต้องใช้เรือคายักพายลอดถ้ำเข้าไปในความมืด จากด้านหนึ่งไปทะลุยังอีกด้านหนึ่ง ระหว่างทางในถ้ำสายน้ำจะคดเคี้ยวเป็นหัวโค้งถึง 7 โค้ง 7 คต อันเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำเจ็ดคต ต้องใช้ไฟฉายหรือสปอร์ตไลท์นำทาง ภายในถ้ำมีความงามของหินงอกหินย้อย ซ่อนอยู่ท่ามกลาง ความมืด และให้ความรู้สึกผจญภัยยามที่ต้องฟันฝ่าไปให้ทะลุอีกฟากหนึ่งด้วยระยะทางถึง 500 เมตร ปากถ้ำอีกด้านที่ทะลุออกมาจะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ สูงราว 30 เมตร กว้างราว 15 เมตร มีสันทรายกองอยู่ปากถ้ำ ภายนอกถ้ำมีป่าไม้เขียวชอุ่มยามเมื่อเงาสะท้อนลงมาในน้ำสวยงามยิ่งนัก

15.00 น. นำท่านชมและเล่นน้ำตก “วังสายทอง” ซึ่งเป็นน้ำตกที่ถูกค้นพบโดยชาวบ้านที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

น้ำตกวังสายทอง เป็นน้ำตกชั้นหินปูนขนาดใหญ่เป็นชั้นน้อยชั้นใหญ่ ที่มีความสวยงามและมหัศจรรย์น่าหลงใหลซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนแห่งแรกในภาคใต้เดินแล้วไม่ลื่นพร้อม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่หาดูได้ยากในปัจจุบันนี้

16.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมพินนาเคิน วังใหม่ หรือเทียบเท่า

18.00 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ท่าเรือตำมะลัง – สุสานพระนางเลือดขาว – พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรี – Under Water Word

– Zon Sopping Paradise – Cable Car

07.00 น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 6 )
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง
08.45 น. มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้บริการท่านในการทำผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร พร้อมทั้งบริการท่านในการจัดเก็บสัมภาระลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

10.00 น. ถึงเกาะลังกาวี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย

หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่สุสานพระนางมัสสุรีย์หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ให้ท่านมีเวลาในการขอพรจากพระนางมัสสุรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของที่ระลึกจากนานา อารยประเทศที่มอบให้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์ ผ้าไหม ฯลฯ รวมทั้งเรืออนันตนาคราช จากประเทศไทยด้วย

12.00 น. นำท่าน รับประทานอาหารเทียง (7) ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำท่านชมสัตร์น้ำนานาชนิดที่ Under Water Word ซึ่งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับปลาปิรันยา “ ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ำ “ นกแพนกวิน ความน่ารักจากดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ งูอนานคอนด้า นกฟาแมงโก้ และปลาทะเลนานาชนิด เสมือนท่านอยู่ในโลกใต้น้ำ และเพลิดเพลินกับการชอ็ปปิ้งสินค้า นานาชนิด อาทิ เช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องยาจีน น้ำหอม รังนก ฯลฯ ในห้าง Zon Sopping Paradise ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ Cable Car กระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพหมู่เกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลไทยจากยอดเขาสูง

18.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารเทียง (8) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

( พักที่รร. แกรนด์คอนติเนนตัล/เฮอลัง หรือ เบลล่าวิสต้า/เที่ยบเท่า )

วันที่สี่ เกาะลังกาวี – พญานกอินทรีย์ – สตูล – ท่าอากาศยานหาดใหญ่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ ( 9 )
08.00 น. นำท่านสู่ท่าเทียบเรือลังกาวี ซึ่งระหว่าทางนำท่านแวะสวนสาธาระณะสัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นภายในสวนสาธารณะของเกาะลังกาวี และให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับ “ ดาตารันลัง “ พญานกอินทรีย์สัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี

08.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง

10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง นำท่านเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
12.30 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ