แพคเกจทัวร์ เที่ยวเกาะพีพี 1 วัน จากกระบี่ ชมเกาะพี พี ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก สนุกสนานกับการดำน้ำตื้น

อัตราค่าบริการ
 ผู้ใหญ่    1,500  บาท      
เด็ก (อายุ 3 – 11 ปี)   900  บาท

ค่าบริการรวม
อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล เสือ้ ชูชีพ สน็อคเกิล มัคคุเทศก์

หมายเหตุ
– มีประกันภัยผู้โดยสารทุกที่นั่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

สิ่งที่ควรนำไป

แว่นกันแดด ครีมทาผิว หมวก ผ้าเช็ดตัว กล้องถ่ายรูป ถุงกันน้ำ เงินย่อยเพื่อช้อปปิ้ง ชุดว่ายน้ำ

รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสภาวะทะเลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า