แพคเกจทัวร์ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (Easy Package) พัก โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์

อัตราค่าบริการ


ห้องพักคู่ 2,900 บาท
ห้องพักเดี่ยว 4,600 บาท
เด็ก ไม่เสริมเตียง (4-10 ปี) 1,950 บาท ** หากต้องการพักห้อง Super Superior-Paradise Wing คิดราคาเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

(รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)