แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน โป่งเดือดป่าแป๋-ห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู ถ้ำปลา กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋ง น้ำตกผาเสื่อ บ้านรักไทย ตลาดสายหยุด พระธาตุดอยกองมู ภูโคลน

อัตราค่าบริการ
สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่าน ๆละ  7,600 บาท
สำหรับชาวต่างชาติเพิ่มท่านล่ะ 800 บาท
เด็กอายุ 4-9 ปี ลด 50%
เด็กอายุ ต่ำกว่า 4 ปี ฟรี ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องโปรดสอบถาม

ที่พัก

แม่ฮ่องสอน – แม่ฮ่องสอนเมาเทนอินน์ , ริมธารรีสอร์ท  อ.ปาย – บ้านชนเผ่า หรือ บ้านต้นไม้  (บ้านบนต้นไม้ และกระท่อมริมน้ำ) หรือ Pai Doo See หรือ บ้านสันติชล

อัตรานี้รวม

*ที่พักพร้อมอาหารเช้า , อาหารตามรายการที่ระบุ,รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและแม่ฮ่องสอนตามโปรแกรม

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ, ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน, *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม