แพคเกจทัวร์ เชียงราย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น

วันแรก ( Lunch)
รถรับจากสนามบินเชียงราย เที่ยวดอยตุงชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวที่อวดสีสันเบ่งบาน
สะพรั่งบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเที่ยวพระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่ารับประทานอาหารกลางวัน
บนศูนย์อาหารดอยตุง และเที่ยวชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวจีนอพยพที่ยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นที่ดอยแม่สะลอง

พร้อมชิมชาอู่หลงอันเลื่องชื่อ รับประทานอาหารเย็น ( ตามอัธยาศัย ) ช่วงค่ำ เช้าพักในรีสอร์ท บนดอยแม่สะลอง

พักผ่อนกับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยสูง อบอวลไปด้วยไอดินและกลิ่นหญ้ากล่อมให้หลับใหลในช่วงกลางคืน

วันที่สอง ( Breakfast, Lunch, dinner )
09.00 น. เช็คเอาท์จากดอยแม่สะลอง จากนั้น ลงจากดอยแม่สลอง มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเชียงราย 12.00 น. แวะรับประทานข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว อาหารชื่อดังของเชียงราย

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง

วัดร่องขุ่น วัดชื่อดังของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
15.00 น. เข้าเช็คอินที่รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพัก

วันที่สาม ( Breakfast , Lunch)
04.00 น. เดินทางโดยเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกปกคลุมเหนือบริเวณชายแดนไทย ลาว

และชมทิวทัศน์ ยามพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามประทับใจ

10.00 น. อำลาภูชี้ฟ้า มุ่งหน้ากลับสู่ตัวเมือง แวะชมความสวยงามจองทิวทัศน์ และดอกไม้เมืองหนาวบน

ดอยผาหม่น
ช่วงเดือนธันวาคม และมกราคมจองทุกปี จะสามารถชมดอกทิวลิปหลากสี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านหลู้ลำ ริมแม่น้ำกก เพลิดเพลินกับความกว้างใหญ่ของสายน้ำกก

แม่น้ำหลักของเชียงรายช่วงบ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ จากสนามบินเชียงราย