แพคเกจทัวร์ เชียงราย ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยแม่สะลอง แม่สาย 1 วัน

ค่าบริการ
ท่านละ 2,700 บาท
เด็กอายุ 4-9 ปี ลด 50%
เด็กอายุ ต่ำกว่า 4 ปี ฟรี

อัตรานี้รวม

* รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย * การท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม * อาหารกลางวัน 1 มื้อ * ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **