แพคเกจทัวร์ เกาะไหง วิลล่า รีสอร์ท จ. ตรัง 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ
พักห้องเรือนแถว ห้องละ 4 ท่าน (พัดลม)  ท่านละ 2,100 บาท
พักบังกะโลไม้ไผ่ห้องละ 2 ท่าน (พัดลม)   ท่านละ 2,300 บาท
พักบังกะโล seaview  2 ท่าน (แอร์)         ท่านละ 2,400

บาท ค่าบริการสำหรับเด็ก อายุ 4-11 ปี ลดราคา 30% อัตรานี้รวม – อาหาร 3 มื้อ / อาหารว่างบนเรือ – หน้ากากดำน้ำตื้น พร้อมชูชีพ – ค่าธรรมเนียมอุทยาน – ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

– ค่าบริการเรือ ตลอดสาย