แพคเกจทัวร์ เกาะไข่ ภูเก็ต 1 วัน

แพคเกจทัวร์ เกาะไข่ ภูเก็ต +

07.40 น.

ออกเดินทางจากที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศของบริษัท (กรณีรวมรถรับ-ส่ง)

09.00 น.

 เดินทางจากท่าเรือ (เกาะสิเหร่) มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก

09.20 น.

เดินทางถึงเกาะไข่นอกซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมีความงดงามที่สุด เกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าของเกาะ เหมาะแก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล

11.30 น.

เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่เกาะไข่นุ้ยเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง

12.00 น.

กลับมาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ที่ร้านอาหาร นนทศักดิ์ บนเกาะไข่

13.00 น.

พักผ่อนเล่นน้ำ หรือ กิจกรรมกีฬาทางน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น.

ออกเดินทางจากเกาะไข่นอกเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่ ส่งท่านยังที่พัก

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพ อากาศ โดยคำนึง ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (4 – 10 ปี)

ไม่รวมรถรับ –ส่ง
โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม

1,100

800

รวมรถรับ –ส่ง
โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม

1,300

950

อัตรานี้รวม

– รับส่งจาก จุดนัดรับ (ในบางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เดินทางโดย เรือสปีดโบ๊ท – มื้อกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

จอง แพคเกจ เกาะไข่ 1 วัน โทร 02 758 5154 – 6