แพคเกจทัวร์ เกาะไข่นอก เกาะพีพี อ่าวมาหยา 1 วัน ออกเดินทางจากภูเก็ต

อัตราค่าบริการ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

ผู้ใหญ่ ท่านละ

1,400 บาท /ท่าน

เด็ก ( 4- 11 ปี )

1,100 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม

– รถรับ – ส่ง ไป กลับ ท่าเรือ – โรงแรม ในบริเวณ หาดป่าตอง ,หาดกะตะ ,หาดกะรน ,ตัวเมือง – เสื้อชูชีพ ,อุปกรณ์ดำน้ำตื้น – อาหารกลางวันบนเรือ – บริการ ชา กาแฟ ผลไม้ บนเรือ – มัคคุเทศก์ ไทย / อังกฤษ
บริการ รถ รับ/ส่ง โรงแรม ที่พัก

พื้นที่

ระยะเวลานัดรับ

หาดป่าตอง /หาดกะตะ/ หาดกะรน

07.30-07.45

ตัวเมือง / โบ๊ทลากูน

08.15-08.30

กมลา / หาดสุรินทร์ / หาดบางเทา

07.30-07.45

แหลมพันวา / หาดราไวย์ / หาดในหาน

07.45-08.00

สนามบิน /หากในยาง /หาดในทอน /หาดไม้ขาว

07.30-07.45

บริเวณที่คิดค่าบริการ เพิ่มเติม

– หาดกมลา 100 บาท / ท่าน – โบ๊ท ลากูน , แหลมหิน 300 บาท / คัน/ เที่ยว – สิเหร่ ,ราไวย์ ,แหลมพันวา , บางเทา, สุรินทร์ ,ในหาน ,อ่าวปอ 500 บาท/ เที่ยว / คัน

– ในยาง,ในทอน,สนามบิน ,ไม้ขาว 700 บาท/เที่ยว/ คัน