แพคเกจทัวร์ เกาะเสม็ด พักที่ เสม็ด คลิฟ รีสอร์ท 2วัน 1คืน Samed Cliff Resort Package

อัตราค่าบริการ

ชนิดห้องพัก

วันธรรมดา
(จันทร์ – พฤหัส)

วันหยุด
(ศุกร์ – อาทิตย์)

Superior
(Superior หรือ Mini Suite)

2,200

2,400

Deluxe
(Deluxe Front)

2,400

2,600


• ราคาพิเศษสำหรับคณะ 40 ท่านขึ้นไป โปรดสอบถาม

ราคาแพคเกจข้างต้นไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลดังต่อไปนี้ – วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อเนื่อง 2 วันขึ้นไป (Long Weekend) – เทศกาลปีใหม่       วันที่ 17 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 – เทศกาลสงกรานต์  วันที่ 9 -17 เมษายน 2553 – ช่วง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2554  (หากท่านสนใจเดินทางช่วงนี้ กรุณาสอบถาม

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เกมาะสมในการนั่งเรือชมทิวทัศน์)

อัตรานี้รวม 1. ที่พัก 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า)   2. วงเงินรับประทานอาหาร 500 /  ท่าน (สามารถใช้รับประทานอาหารกลางวัน และ/หรือ อาหารค่ำ    ณ ห้องอาหารของเสม็ดคลิฟ รีสอร์ท ) 3. เรือโดยสารไป – กลับ (บ้านเพ – เกาะเสม็ด )  

4. เรือเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด , ดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์

หมายเหตุ 1. กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวเรือที่เลือก    เดินทาง โดยทางเสม็ดคลิฟ รีสอร์ท มีเรือรับ – ส่งลูกค้า ดังนี้    – เรือรับลูกค้า เวลา 12.00 น.      – เรือส่งลูกค้า เวลา 11.30 น.   2. เรือเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด ออกเดินทางเวลา 14.30 – 16.00 น.  

3. การเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเดินทางเป็นหลัก