แพคเกจทัวร์ เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน

แพคเกจทัวร์ เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วััน +

07.00 น:  รถตู้ VIP รับท่านจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบางรักษ์

08.00 น:  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือบางรักษ์ เกาะสมุย สู่เกาะเต่า   ในตอนเช้าบนเรือมีบริการชา- กาแฟและครัวซอง

10.00 น: เรือ เดินทางถึงเกาะเต่าและนำท่านสู่เรือเล็ก เพื่อเดินทางไปเกาะนางยวน

10.20 น: เรือเล็ก เดินทางถึงเกาะนางยวน นำท่านขึ้นจุดชมวิว พักผ่อนริมหาด สนุกสนามกับการดำน้ำ ชมปะการังที่สวยงาม

12.30 น: นำท่านกลับขึ้นเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเกาะเต่า
ในระหว่างเดินทางไปยังอ่าวม่วงหรืออ่าวกล้วยเถื่อน หรือหาดทรายรี

13.00 น: เรือ เดินทางถึงอ่าวม่วง หรืออ่าวกล้วยเถื่อน ตื่นตากับฝูงปลาน้อยใหญ่และดำน้ำ ชมความงามของปะการัง

14.30 น: นำท่านกลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารว่าง (ชามะนาว, เค้กกล้วยหอม) บนเรือ และเดินทางกลับท่าเทียบเรือแม่หาด (เกาะเต่า)

15.00 น: เดินทางออกจากท่าเทียบเรือแม่หาด (เกาะเต่า) กลับสู่เกาะสมุย

17.00 น: เรือ เดินทางถึงท่าเทียบเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย) ส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

ผู้ใหญ่ ท่านละ

2,100 บาท /ท่าน

เด็ก ( 4- 11 ปี )

1,400 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม

รถรับ-ส่งระหว่างท่าเรือกับโรงแรม เรือเล็กรับส่ง อาหารว่าง เช้า-บ่าย อาหารกลางวันแบบปุฟเฟ่ต์

อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ, ไกด์นำเที่ยว

****ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ

ผู้ใหญ่ ชาวไทย ท่านละ

30 บาท / เด็ก ชาวไทย ท่านละ 15 บาท
ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ ท่านละ 100 บาท / เด็ก ชาวต่างชาติ ท่านละ 50 บาท

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

จอง แพคเกจ เกาะเต่า เกาะนางยวน โทร 02 758 5154 – 6