แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ ท่าเทียบเรือปากปารา – ตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะอาดังราวี 3 วัน

วันแรก ท่าเทียบเรือปากปารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ 11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือปากปารา เดินทางมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเยี่ยมชมศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว (รับประทานอาหารเที่ยง) แวะเกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นมุ่งสู่เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พักที่เมาเทิร์นรีสอร์ท

19.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารของเมาเทนรีสอร์ท และชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะดง-เกาะผึ้ง – เกาะหินซ้อน – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ร้านอาหารรีสอร์ท ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะดง ซึ่งเป็นหมู่เกาะชุดสุดท้ายของไทย ลงเล่นน้ำดูความงามของปะการังและชมความงามของธรรมชาติที่เกาะผึ้งและความอัศจรรย์ของหินรูปร่างใหญ่ วางซ้อนกันอย่างลงตัวที่เกาะหินซ้อนพร้อมถ่ายภาพที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะราวี ชมหาดทรายขาวที่ทอดยาวสะอาดตา ถ่ายภาพกับชิงช้าไม้ หลังจากนั้นลงเล่นน้ำดูปะการัง ที่ทอดยาวตลอดชายหาดและฝูงปลานานาชนิดจากนั้นรับประทานอาหารว่าง และพักผ่อนตามอัธยาศัย – ลงเล่นน้ำดูปะการังที่เกาะยาง ต่อจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเกาะหินรูปทรงกลม มันวาวที่เกาะหินงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจ ลงเล่นน้ำที่ร่องน้ำจาบังชมปะการัง หลากหลายสีสันและกัลป์ปังหาที่หาดูได้ยาก

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารรีสอร์ทเต็มอิ่มกับบรรยากาศยามค่ำคืนบนเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากปารา

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารของรีสอร์ท ตรวจสอบสัมภาระก่อนลงเรือเพื่อเดินทางกลับและเก็บภาพ

ความประทับใจ ถึงท่าเรือปากปาราโดยสวัสดิภาพ