แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 3 วัน

รายละเอียด หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน +

วันแรก

08:00น.  พร้อมกันที่ท่าเรือ  “คุระบุรี”  ลงทะเบียน                 มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์  แนะนำโปรแกรม หมู่เกาะสุรินทร์ 09:00น.  มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ    Speed Boat 10:00น.  สัมผัสความงดงามของน้ำทะเล  ท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดที่ตัด                กันได้อย่างกลมกลืน ตื่นตากับ ปะการังหลากสีสัน ฝูงปลาหลากชนิดที่               “ อ่าวผักกาด” และ “กองหินแพ” 12.00น.  ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารบนเกาะและบรรยากาศสดชื่น   บริเวณ “อ่าวช่องขาด” 13.00น.  เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลมอแกน   แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ว่ายน้ำชมความสมบูรณ์               ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย บริเวณ อ่าวสับปะรด,  อ่าวบอน  15.30น.  อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ ที่รอท่าน    กลับมาเยือนอีกครั้ง

16.30น.  ถึงท่าเรือคุระบุรี ส่งท่านกลับที่พัก   “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”

18.30น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวนางย่อน

วันที่สอง

07.30น. รับประทานอาหารเช้า 08.30น. เดินทางถึงท่าเรือคุระบุรี ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชมสาธิตการใช้อุปกรณ์ 09.00น. เดินทางออกจากท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว มุ่งหน้าสู่เกาะตาชัย โดยเรือสปี๊ดโบ๊ท 10.00น. ถึงเกาะตาชัย สัมผัสกลิ่นไอน้ำทะเลใสคล้ายสีมรกต ดำน้ำจุดที่ 1 ดูปลาหลากสีสันและปะการัง               หลากหลาย  ท่านอาจจะพบฉลามเสือดาวด้วย 12.00น. นำท่านขึ้นเกาะสัมผัสหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง ลิ้มรสความอร่อยของอาหารมื้อกลางวันบน               เกาะตาชัย   จากนั้นท่านสามารถเลือกเล่นน้ำ หรือ เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมปูไก่               และต้นไม้ที่หาชมได้ยากนานาชนิด กับมัคคุเทศก์ 13.30น. ไปดำน้ำจุดที่ 2 สัมผัสความงามของแนวปะการังและฝูงปลาผีเสื้อ ปลานกแก้วนานาชนิด               หากโชคดีอาจจะเจอกระเบนราหู 15.30น. อำลาเกาะตาชัยเพื่อรอท่านมาเยือนอักครั้ง และเดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว 16.30น  เดินทางถึงท่าเรือคุระบุรี

17.00น. กลับถึง “ คุระบุรีกรีนวิวรีสอร์ท”

18.30น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารครัวนางย่อน

วันที่สาม

08.00น. รับประทานอาหารเช้าที่    “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”

12.00น.  จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคา  แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์ ตาชัย

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ ชาวไทย 

7,000 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวไทย   

4,400 บาท

ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ

7,400 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวต่างชาติ

4,800 บาท

อัตรานี้รวม  – ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน – ทัวร์ดำน้ำตื้นเกาะตาชัย 1 วัน – พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 2 คืน – อาหาร 6 มื้อ

– อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ผ้าขนหนู ประกันภัย