แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์ 2 วัน พักเต๊นท์

รายละเอียด หมู่เกาะสุรินทร์ รีสอร์ท 2 วัน พักเต๊นท์บนเกาะ+

วันแรก  

08.30น. พร้อมกันที่ท่าเรือคุระบุรี ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำรับประทาน ขนมปัง ชา กาแฟ 09.00น. ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์” 10.00น. ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเลที่ อ่าวผักกาด กองหินแพ 12.00น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯอ่าวช่องขาด 13.30น. ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด ที่อ่าวสัปปะรด อ่าวบอน 15.30น. เข้าที่พักเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด

18.00น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

7.30น. รับประทานอาหารเช้า รับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น 12.00น. นั่งเรือหางยาวไปดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวไม้งาม 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ 14.00น. จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 15.30น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์เพื่อรอท่านกลับมาเยือนอีกครั้ง 16.30น. ถึงท่าเรือคุระบุรี  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ * จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง เกาะตอริลลา , อ่าวผักกาด ,

อ่าวจาก, อ่าวเต่า, อ่าวแม่ยาย, อ่าวมังกรประมาณ 3 – 4 จุด / ทริป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ๆ

ราคา  แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ ชาวไทย 

4,400 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวไทย   

2,700 บาท

ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ

4,600 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวต่างชาติ

2,900 บาท

อัตรานี้รวม 
ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน พักเต็นท์ที่เกาะ 1 คืน อาหาร 4 มื้อ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ตีนกบ ผ้าขนหนู

ประกันภัย