แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์ 2 วัน พักคุระบุรี รีสอร์ท

รายละเอียด แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน+

วันแรก

08:00น.  พร้อมกันที่ท่าเรือ  “คุระบุรี ”  ลงทะเบียน                   มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์  แนะนำโปรแกรม หมู่เกาะสุรินทร์ 09:00น.    มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ    Speed Boat 10:00น.  สัมผัสความงดงามของน้ำทะเล  ท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดที่ตัด                กันได้อย่างกลมกลืน ตื่นตากับ ปะการังหลากสีสัน ฝูงปลาหลากชนิดที่               “ อ่าวผักกาด” และ “กองหินแพ” 12.00น.  ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารบนเกาะและบรรยากาศสดชื่น   บริเวณ “อ่าวช่องขาด” 13.00น.  เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลมอแกน   แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ว่ายน้ำชมความสมบูรณ์                  ของแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย บริเวณ อ่าวสับปะรด,  อ่าวบอน  15.30น.  อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ ที่รอท่าน    กลับมาเยือนอีกครั้ง

16.30น.  ถึงท่าเรือคุระบุรี  ส่งท่านกลับที่พัก   “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”

วันที่สอง

08.00น. สัมผัสแสงแรกแห่งอรุณที่    “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”

12.00น.  จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคา  แพคเกจทัวร์ เกาะสุรินทร์

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ ชาวไทย 

4,200 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวไทย   

2,460 บาท

ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ

4,600 บาท

เด็ก 4 – 11 ปี  ชาวต่างชาติ

2,660 บาท

อัตรานี้รวม 
ทัวร์ดำน้ำตื้นหมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน พักคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท 1 คืน อาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ตีนกบ ผ้าขนหนู

ประกันภัย