แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย – Snorkeling เกาะเต่า – เกาะนางยวน – หมู่เกาะอ่างทอง 4 วัน 3 คืน

วันแรก          City Tour รอบเกาะสมุย 07.30 น.        รับจากท่าเรือเฟอร์รี่ หรือ สนามบินสมุย 08.30 น.        เดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะจุดชมวิว  เดินทางสู่หาดละไม นำท่านชม“ หินตาหินยาย”มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่ง เกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ที่ร้านบิ๊กจิ๋วซีฟู้ดจากนั้นเดินทางนมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย 13.00 น.        รถตู้ส่งท่านยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย     

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น (2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง         Snorkeling  ( เกาะเต่า-เกาะนางยวน )   06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (3) 07:00 น.        รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก(สมุย) เดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) 08.00 น.        เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะพะงัน และ เกาะเต่า 09.30 น.        เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ เดินทางถึงเกาะเต่า 10.00 น.        ขึ้นเรือซีทราน เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเกาะนางยวน 10.30 น.        เรือซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ นำท่านไปยังเกาะนางยวน รับ – ส่ง โดยเรือหางยาวไปชายหาดเกาะนางยวนสนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการัง ขึ้นจุดชมวิวพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด      12.00 น.        กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  (4)  บนเรือ 13.30 น.        สนุกสนานกับการ ดำน้ำผิวน้ำชมความงามของฝูงปลาหลากสี หลายชนิด รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วง หรืออ่าวกล้วยเถื่อน 14.30 น.        กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 15.30 น         ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สู่ท่าเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย) 17.30 น.        เรือเดินทางถึงท่าเรือ ( เกาะสมุย ) พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม          หมู่เกาะอ่างทอง

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (6) 07.00 น.        รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน 08.30 น.        เรือสำราญ  ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตอนเช้ามีบริการ ชา กาแฟ ขนมเค้ก ไว้บริการบนเรือ 09.50 น.        เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง “เกาะวัวตาหลับ” ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติ อันงดงามของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก  หินย้อยในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด 12.30 น.        รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ(7) พร้อมผลไม้ 13.30 น.        ชมปิเล๊ะหรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนาน กับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง 15.00 น.        ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจระหว่างทางมีการบริการน้ำส้ม เย็นๆ และขนม 16.45 น.        ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน ส่งท่าน ณ ที่พัก

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่             พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (9)

12.00 น.        Check Out ออกจากโรงแรม