แพคเกจทัวร์ เกาะลิบง ตรัง พัก เกาะลิบง บีช รีสอร์ท เกาะกระดาน ถ้ำมรกต ถ้ำเขากอบ


โปรแกรม แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก 09.00 น. พบกันท่าเรือหาดยาวที่นัดหมาย (เจ้าหน้าที่รอรับ) 09.30 น. ลงเรือ ท่องทะเลตรัง ชมความงามถ้ำมรกตที่เกาะมุก เป็นถ้ำน้ำมีหาดโอบล้อมด้วยหน้าผาสูง (ว่ายน้ำ เกาะเชือก เข้าถ้ำ) ออกจากถ้ำ มุ่งสู่เกาะเชือกและ เกาะม้า ชมปลาสวยท่ามหลากสี กัลปังหา และปะการังหลากสี 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก (มื้อที่ 1) ที่หาดเกาะกระดาน ซึ่งเป็นหาดทรายขาวน้ำใสเล่นน้ำ และชมปะการังน้ำตื้น จนบ่าย 3 โมง เดินทางกลับ ลิบง บีช รีสอร์ท 17.00 น. ถึงลิบง บีช รีสอร์ท เข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย 19.00 น. อร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ที่ลิบง บีช รีสอร์ท มื้อที่ 2)

วันที่สอง

07.00 น. สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่หาดหลังเขา 07.30 น. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม กาแฟ ขนม) มื้อที่ 3 08.30 น. เที่ยวหมู่บ้าน ซื้อของฝากจากเกาะลิบง (ปลาเค็ม) 09.30 น. เก็บสัมภาระ อำลาเกาะลิบง

อัตราค่าบริการ:

ห้องพัดลม (พัก 2-3) ท่านละ 1,950 บาท
ห้องแอร์ (พัก 4-5) ท่านละ 2,150 บาท อัตรานี้รวม: รวมอาหาร 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน ค่าเรือ ไป-กลับ เกาะลิบง ค่าเรือท่องทะเล หน้ากากดำน้ำ รับ 6 ท่าน ขึ้นไป