แพคเกจทัวร์ เกาะลันตา 3 วัน 2 คืน เริ่มที่กระบี่

อัตราค่าบริการ โปรแกรม A

บ้านลานตารีสอร์ท,  ทวินเบย์ รีสอร์ท  หรือ ที่พักในระดับเดียวกัน  

4,550 บาท โปรแกรม B           

คลีนบีช รีสอร์ท   ลันตา ออล ซีซัน  ที่พักในระดับเดียวกัน 

4,050 บาท

หมายเหตุ   

***ราคารถรับ-ส่ง+ทัวร์นำเที่ยว 2,000 บาท/คน -ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้-31ตุลาคม 55 -ลูกค้าเลือกโปรแกรมเกาะรอกโปรแกรมอื่นที่บริการโดยเรือเร็วจ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท -ราคาช่วง HIGH SEASON จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ***ไม่รับจองช่วงเทศกาล***


ราคานี้รวม

– รถรับ/ส่งตลอดรายการ     – ที่พัก 2 คืนริมชายหาด – ค่าธรรมเนียมอุทยาน – โปรแกรมนำเที่ยวทัวร์  2 รายการตามระบุ รวมอุปกรณ์ – ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว – อาหาร 4 มื้อ