แพคเกจทัวร์ เกาะลันตา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น จาก กรุงเทพ

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง(บนรถ)
-รถบัสปอ.1 ออกจากหมอชิต เวลา 18.30 น.รวมอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง(บนเกาะ)

-เดินทางถึงท่าเทียบแพฯบ้านหัวหิน,เกาะลันตา เดินทางข้ามฝั่งมายังเกาะลันตาใหญ่ เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเช้า เลือกรายการนำเที่ยว 1 โปรแกรม ระหว่าง 4 เกาะทะเลตรัง กับ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน รวมอาหารกลางวัน- และอุปกรณ์ดำน้ำ เดินทางกลับจากเที่ยว

พักผ่อนตามอัฐยาศัย รับ ประทานอาหารเย็น

วันที่สามของการเดินทาง (บนรถ)

-รับประทานอาหารเช้า นำเที่ยว รอบเกาะลันตาใหญ่ครึ่งวัน (ชมบรรยากาศชายหาดบนเกาะลันตาที่มีชื่อเสียง  เช่นหาดบากันเตียง หาดพระแอะ หาดคลองดาว ฯลฯ) หมู่บ้านชาวจีนศรีรายา (สามชุกแห่งเกาะลันตา)บ้านไม้โบราณ- อายุมากกว่าร้อยปี ชมทัศนียภาพจากมุมสูงจุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี รับประทานอาหารกลางวัน แวะชมศุนย์รวมการท่องเที่ยว ของเกาะลันตา ที่บ้านศาลาด่าน (เผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง?) -ได้เวลาเดินทางขึ้นรถบัส เดินทางกลับกรุงเทพฯ(รถออกจากท่าเทียบแพบ้านหัวหิน 16.30 น.)

นอนบนรถ+อาหารเย็น

วันที่สี่ของการเดินทาง (กรุงเทพฯ)
-เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ (เวลาประมาณ 05.00 น)