แพคเกจทัวร์ เกาะลังกาวี หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ โปรแกรม 5 วัน 4 คืน

อัตราค่าบริการ พัก บันดาหยา
ห้องพัดลม ราคาท่านละ 7,200 บาท
ห้องปรับอากาศ ราคาท่านละ 7,850 บาท

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถจากกรุงเทพฯ 2. เรือเฟอรี่สตูล-ลังกาวี 3. เรือสปีดโบ๊ทลังกาวี-เกะหลีเป๊ะ 4.เรือเกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา 5.ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะ 6. อุปกรณ์ดำน้ำ 7.ที่พัก 2 คืน 8. อาหาร8มื้อ 9.ค่าเข้าชม 2 แห่ง (พิพิธภัณฑ์นายก/สุสานพระนางมัสสุรี) 10.ไกด์ทะเล 11. ประกัน

12. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **