แพคเกจทัวร์ เกาะมันนอก Munnork

ห้องพัก Beachfront Bungalow J
ติดชายหาด


1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562

1 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563

ราคา วันศุกร์ – อาทิตย์ 9,400.-

ห้อง / คืน
ราคา วันจันทร์ – พฤหัสบดี 8,300.- ห้อง / คืน (พักอย่างน้อย2 คืน)

1 พฤศจิกายน 2562 – 24 ธันวาคม 2562 4 มกราคม 2563 – 22 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 – 12 เมษายน 2563

18 เมษายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

ราคา วันศุกร์ – อาทิตย์ 12,800.- ห้อง / คืน (พักอย่างน้อย2 คืน)
ราคา วันจันทร์ – พฤหัสบดี 8,400.- ห้อง / คืน

25 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 23 – 27 มกราคม 2563 13 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563

ราคา วันศุกร์ – อาทิตย์ 14,700.- ห้อง / คืน

(พักอย่างน้อย2 คืน)
ราคา วันจันทร์ – พฤหัสบดี 10,300.- ห้อง / คืน
(พักอย่างน้อย2 คืน)

X 2  
– พัก 2 ท่าน รวมอาหาร เช้า ,กลางวัน ,เย็น (ไม่รวมน้ำดื่ม)
– รวมบริการ เรือ รับ- ส่งที่ท่าเรือ แหลมตาล

– ห้องพัก 2 ท่าน เตียงเดี่ยวใหญ่ขนาด5ฟุต
ไม่สามารถเสริมเตียงได้