แพคเกจทัวร์ เกาะพะงัน – หมู่เกาะอ่างทองเรือยอร์ช – เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

วันแรก เดินทางไปเกาะพะงัน 11.30 น.        รับจากท่าเรือเฟอร์รี่ หรือ สนามบินสมุย  (12.00-12.45 น.) 13.30 น.        เดินทางออกจากท่าเรือบางรักษ์ เกาะสมุย  สู่ท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน

14.00 น.        ถึงท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน รถจากโรงแรมรับท่านไปยังที่พัก

วันที่  2   City Tour เกาะพะงัน 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า (1) 08.30 น.        รถมารับเดินทาง โปรแกรม City Tour Phangan 09.30 น.        รับประทานอาหารว่าง(ชา-กาแฟ-ขนมปัง+เนย+แยม) 10.00 น.        ชมการแสดงสุดตลึงกับการโชว์งูเห่าและงูจงอาง ซึ่งมีนายดำ  ไชยบุตรี  ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกกับกิลเนสบุ๊คเวิลด์คอร์ด และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 11.00 น.        สนุกตื่นเต้นเร้าใจกับโชว์หวาดเสียว มวยปล้ำจระเข้จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสวนสัตว์สมุทรปราการและเชิญท้าความกล้า กับการสัมผัสพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 12.00 น.        แวะรับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่จุดชมวิวทะเลอ่าวไทย กับอาหารรสอร่อยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ยูโธเปียรีสอร์ท 13.30 น.        สนุกสนานกับการดำน้ำตื่นชมปะการังและปลานานาชนิดใต้ท้องทะเล ที่สวยงามในที่ๆมีชื่อเสียงบนเกาะพงัน  ที่อ่าวแม่หาด และพักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย 15.00 น.        ส่งท่านยังท่าเรือท้องศาลา เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุย 17.00 น.        เรือถึงท่าเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย) พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3  หมู่เกาะอ่างทอง (เรือยอร์ช) 06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (6) 07.00 น.        รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน 08.30 น.        เรือ ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ยอร์ช  ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่เกาะท้ายเพลา   10.30 น.        เดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง 11.30 น.        ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ(7) พร้อมผลไม้  โดยล่องเรือให้ท่านชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองระหว่างรับประทานอาหาร 13.00 น.       ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัคหรือผักผ่อนบนชายหาด ขึ้นชมทัศนีย์ภาพของทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย 15.00 น.        นำท่านกลับเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ยอร์ช เดินทางกลับมายังเกาะสมุย 17.00 น.        เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) ส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  City Tour รอบเกาะสมุย 07.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (7) เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 08.30 น.        เดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะจุดชมวิว  เดินทางสู่หาดละไม นำท่านชม “หินตา หินยาย” มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่ง เกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ที่ร้านบิ๊กจิ๋วซีฟู้ดจากนั้นเดินทางนมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย 13.30 น.        รถตู้ส่งท่านยังสนามบิน เกาะสมุย หรือ ท่าเรือ ซีทราน เฟอร์รี่