แพคเกจทัวร์ เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน Nangyuan dive resort

วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2556 อาหารเย็น ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปีคิดครึ่งราคา วันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2556 อาหารเย็น ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปีคิดครึ่งราคา

สงกรานต์ 11 -16 เม.ย. 57 ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คิดครึ่งราคา

อัตรานี้รวม – ที่พัก 2 คืน อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ เย็น 2 มื้อ – นำเที่ยวน้ำเกาะเต่า

– เรือลมพระยารับส่ง เส้นทาง ชุมพร เกาะนางยวน หรือ สมุย เกาะนางยวน

หมายเหตุ

ประเภทห้องหมายเลข F, A, K, D, L ,K9, L8, L9 , Q = พักได้เพียง 2 ท่าน ประเภทห้องหมายเลข D6, D18 , L4 = พักได้ 4 ท่าน

ประเภทห้องหมายเลข A1 = พักได้ 7 ท่าน

มีบริการรถบัส ทุกวัน ออกเดินทางจาก ออฟฟิส เรือลมพระยา บางลำภู วันละ2 เที่ยว
ออกเวลา06.00 09.00 กลับเวลา 01.00 , 05.00

ราคาโดยประมาณ 800 บาท /ท่าน /ไปกลับ