แพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ 1 วัน

รายละเอียด แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะสังข์,เกาะทะลุ 1 วัน +

รหัส PKSK 01

แพคเกจทัวร์ เกาะทะลุ

08.30 น. เตรียมตัวพร้อมกันที่ท่าเรือ ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทาง
ฟังคำอธิบายในการใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ถูกต้อง และ ปลอดภัย

09.00 น. โดยสารด้วยเรือทัวร์ เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะทะลุ ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที ถึงจุดดำน้ำ เชิญท่านดำน้ำชมปะการัง ที่อุดมสมบูรณ์ อาทิปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปลาการ์ตูน 11.30 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง และ ผลไม้ บนเรือ 12.00 น. ดำน้ำชมปะการัง และดอกไม้ทะเล ที่ด้านหน้าเกาะทะลุ อ่าวใหญ่ 13.00 น. เล่นน้ำที่อ่าวมัลดีฟ หรือ ดำน้ำที่เกาะสังข์ ( แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละวัน)

14.00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง พร้อมเช็คคืนอุปกรณ์ดำน้ำ

หมายเหตุ  

โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

เวลาและสถานที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน