แพคเกจทัวร์ เกาะตาชัย 1 วัน ไปเช้า เย็นกลับ เริ่มที่พังงา

อัตราค่าบริการท่านละ 
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,550  บาท
เด็ก (อายุ 4-12 ปี)  ท่านละ  1,500  บาท
เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่คิดราคา

อัตรานี้รวม

ค่าเรือเร็วไปกลับ , ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ(หน้ากาก,ชูชีพ) ค่าอาหารเที่ยง พร้อมผลไม้และค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันภัยนักท่องเที่ยว