แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง แกรนด์ออร์คิด

แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง แกรนด์ออร์คิด 2 วัน +

รหัส PE425

กำหนดการ ทุกวัน  1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559


วันแรก – กรุงเทพ – ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง – เกาะช้าง

ช่วงเช้าถึงบ่าย ลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ จ. ตราด ข้ามฟากไปยังเกาะช้าง ( ค่าตั๋วไม่รวมอยู่ในแพคเกจ )

เมื่อเดินทางถึงเกาะช้างแล้ว มีรถมารอรับที่ท่าเรือเพื่อเดินทางสู่โรงแรม ต้อนรับลูกค้าด้วย บริการที่อบอุ่น และ นัดหมายเวลา ลงเรือเพื่อไปดำน้ำ ที่เกาะช้างน้อย และ เกาะมะปริง อาหารกลางวันบนเรือแบบปิคนิค ท่านที่ไม่ต้องการดำน้ำ สามารถเปลี่ยนเป็นรายการ นวดแผนไทย 60 นาทีได้

กลับจากทัวร์ดำน้ำชมปะการัง เชิญท่านกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านซิตี้ทัวร์ สักการะศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ที่อ่าวสัปรด เที่ยวพระตำหนักกรมหลวงชุมพร
แหล่งช้อปปิ้งหาดทรายขาว และ จุดชมวิวหาดไก่แบ้
18.00 น. พาท่าน เข้าที่พัก
18.30 น. บริการอาหารมือ้เย็นแบบเซ็ทโต๊ะ

วันที่สอง- เกาะช้าง – ตราด – กรุงเทพ07.00 น. อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า บริการอาหารเช้า
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.30 น. รถตู้ส่งท่านที่ท่าเรือฝั่งเกาะช้าง เพื่อขึ้นเรือกลับสู่ชายฝั่ง จ.ตราด
12.30 น. ถึงฝั่ง จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,790 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ลด 30% จากราคาผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรี

จอง แพคเกจ เกาะช้าง โทร 02 758 5154 – 6

แพคเกจทัวร์รวม

– บริการรับ -ส่ง ท่าเรือเฟอร์รี่ – รีสอร์ท – ห้องพักแบบ Superior พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน – เครื่องดื่มต้อนรับ – อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 1มื้อ และ อาหารเที่ยงบนเรือ 1 มื้อ อาหารค่ำที่ห้องอาหาร 1มื้อ – ซิตี้ทัวร์เกาะช้างในวันแรกของการเดินทาง ไปศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ช๊อปปิ้งหาดทรายขาว – เที่ยวตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชมปืนใหญ่ – ดำน้ำชมปะการัง 2 เกาะ เกาะช้างน้อย และ เกาะมะปริง

– นวดไทย 1 ชั่วโมง /ท่าน

หมายเหตุ

– อัพเกรดห้องพักเป็น Deluxe เพิ่ม 300 บาท/ ท่าน

– กรณีเข้าพักในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชาร์จเพิ่มท่านละ 300 บาท