แพคเกจทัวร์ เกาะง่าม อาณาเล รีสอร์ท เกาะง่าม 3 วัน 2 คืน Analay Resort Koh NGam

อัตรานี้รวม ค่าที่พักบังกะโลแอร์ , ค่าอาหาร 7 มื้อหลัก และเครื่องดื่ม (เริ่มจากมื้อกลางวันที่รีสอร์ทของวันแรก จนถึงมื้อกลางวันของวันที่เดินทางกลับ) , ค่าเรือโดยสาร Speed Boat (ไป-กลับ) , พาชมทัศนียภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด , อุปกรณ์กีฬาทางน้ำทุกชนิด เรือแคนู เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำและ Snorkel ยกเว้น อุปกรณ์ดำน้ำน้ำลึก , ค่าประกันการเดินทาง

อภินันทนาการ

-เครื่องดื่มทุกชนิด : น้ำแข็ง โซดา น้ำอัดลม ชา กาแฟ โอวัลติน มีบริการตลอด 24 ชม.

ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งที่ต้องนำไป ผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ยาทากันยุง ครีมกันแดด