แพคเกจทัวร์ เกาะกูด ไอร์แลนด์ 3 วัน Koh Kood Island Resort package tour 3 days เกาะกูด ตราด Kohkood Trad

หมายเหตุ เด็ก อายุ 5 – 12 ปี  พักรวมกับผู้ปกครอง

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ

อัตรานี้รวม – ค่าที่พักบนรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน – ค่าอาหารตามโปรแกรม (กลางวัน,อาหารว่าง,เย็น,เช้า,กลางวัน,อาหารว่าง,เย็น,มื้อเช้า) – ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ (เกาะยักษ์  เกาะนก และ เกาะรัง) – ค่าเรือ เดินทางไป – กลับ   (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)

– ค่าเข้าชมฟาร์มหอยไข่มุข ชมการเลี้ยงหอยไข่มุก

กิจกรรมแนะนำที่ เกาะกูด ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ** เล่นน้ำหน้าบริเวณที่พัก ที่ปลายสะพาน ดำน้ำดูปะการังหน้าห้องอาหาร ** ว่ายน้ำ – เดินเล่น บนหาดทรายขาว (อ่าวกล้วย) ด้านหลังรีสอร์ท **  ชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณอ่าวกล้วย และชมพระอาทิตย์ตก บริเวณห้องอาหารยามเย็น ** ดูดาวบริเวณระเบียงริมทะเลของห้องอาหาร / กระโดดเล่นน้ำที่ปลายสะพาน รีสอร์ท

** ตกหมึก บริเวณปลายสะพาน  ** พายเรือ