แพคเกจทัวร์ เกาะกูดคาบาน่า 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ เกาะกูดคาบาน่า 2วัน 1คืน+

รหัส PKE01

กำหนดการ ทุกวัน  1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

วันแรก

07.00 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านเก่า ของ “เกาะกูดคาบาน่า”

08.30 น. ถึงที่พัก “เกาะกูดคาบาน่า” ที่ห้องอาหารเรามีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมรับสัมภาระ
/ กุญแจห้องพักของท่าน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”

13.15 น.

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว จะได้นำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำ ชมปะการัง บริเวณ หินยักษ์ (รายการดังกล่าว ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการัง ที่ยังคงความสมบูรณ์มาก และเป็นแหล่งที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อไม่นานนี้ พร้อมทั้งเพลิดเพลิน กับปะการังหลากหลาย และฝูงปลา นานาชนิดที่สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมาก

เหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก จากนั้นเดินทาง กลับสู่ที่พัก

16.00 น.

เดินทางกลับสู่ที่พัก เชิญรับประทานอาหารว่าง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำหรืออาบแดด บนชายหาดที่ขาว สะอาดทรายละเอียด ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัสกับ ธรรมชาติของที่นี่ และนั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุดใน “เกาะกูดคาบาน่า”
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า” ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล สดๆ ย่าง / เผาที่หลากหลาย ที่เรามอบเป็นพิเศษให้กับท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอัน เป็นธรรมชาติ ฟังเสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลง คาราโอเกะ
วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”

09.30 น. เดินทางไปชม / เล่นน้ำตก / สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์
ของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่น้ำตกคลองเจ้า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
และเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.30 น. ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูดคาบาน่า”

15.00 น. ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

*** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เวลาการเดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง **

วันธรรมดา  
– ห้องVIP ปรับอากาศ – ทีวี – น้ำอุ่น ราคา ท่านละ 4,600 บาท
   
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ – หยุดเทศกาลและ วันหยุดต่อเนื่อง 
ทางรีสอร์ทกำหนดให้ ต้องเข้าพัก แบบ แพคเกจ 3 วัน 2 คืน เท่านั้น
กรุณาคลิกที่นี่

** อัตราสำหรับเด็ก ** 

อายุ 1- 3 ปี ฟรี อายุ 4-6 ปี ลด 50%

อายุ 7-10 ปี ลด 25%

จอง แพคเกจ เกาะกูด โทร 02 758 5154 – 6

ค่าจอดรถ
กรณี ขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่ท่าเรือ มีค่าบริการที่จอดรถ ซึ่งไม่รวมอยู่ในแพคเกจ ประมาณ คืนละ 50 บาท

ข้อบังคับต่างๆ

– ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไปที่รีสอร์ท – ไม่อนุญาติให้นำเครื่องดื่ม ข้ามไปที่รีสอร์ท ( หากฝ่าฝืน ต้องชำระค่าระวางก่อนลงเรือ 300 / แพค / โหล ) – เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ พกพาได้ตามความจำเป็นเท่านั้น หากเกิดการสูญหาย เฉพาะกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากรีสอร์ท ชดใช้ให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน

– รีสอร์ท ปิดพัก เครื่องปั่นไฟเวลา 09.00-17.00 น.