แพคเกจทัวร์ เกาะกระดาน จ.ตรัง 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 4,700.- (ห้องพัดลม )
ท่านละ 5,600.- ( ห้องแอร์ ) อัตรานี้รวม
รถรับ-ส่ง ตัวเมือง รีสอร์ท , ห้องพักบนเกาะกระดาน , อาหาร 9 มื้อ , เรือนำเที่ยวท่องทะเลตรัง เกาะมุก(ถ้ำมรกต) , เกาะม้า , เกาะเชือก , เกาะแหวน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

** หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม **