แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา 1 วัน

แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา 1 วัน +

อ่าวพังงา อ่าวที่เต็มไปด้วย เขา และ เกาะหินปูน รูปทรง สวยงาม  แปลกตา และ ยังเป็น ป่าชายเลน

.ที่ใหญ่ที่สุดในไทย  ที่นี่ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แสนงดงาม  

08.00 รับท่าน ณ จุดนัดพบ หรือ พบกันที่ท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต

09.30 ออกเดินทางจากท่าเรือสู่อ่าวพังงา นำท่านพายเรือคายัค ที่เกาะห้อง
11.30 รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะปันหยี เกาะที่มีชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่
12.30 นำท่านเที่ยวเชม เขาตาปู เอกลักษณ์เสาหินที่ถูกกัดกร่อน ตั้งตระหง่าน ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว
และ เขาพิงกัน ซอกเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เหมือนภูเขาล้มลงพิงกันอยู่
13.30 เดินทางสู่ เกาะนาคา ให้เวลาท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.30 เรือเดินทางถึง ท่าเรืออ่าวปอ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพ อากาศ โดยคำนึง ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ต่ำกว่า 3-11 ปี

แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา 1 วัน

2,300

2,000

อัตรานี้รวม

– รับส่งจาก จุดนัดรับ (ในบางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เดินทางโดย เรือสปีดโบ๊ท – มื้อกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

จอง แพคเกจ อ่าวพังงา 1 วัน โทร 02 758 5154 – 6