แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา เขาปันหยี เขาตาปู เกาะทะลุ เขาหมาจู

รายการ แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา 1 วัน

กำหนดการ ทุกวัน บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2552

รายละเอียด
– เวลา 09.00 – 09.30 น.

– ออกเดินทางจากที่พักจังหวัดภูเก็ต โดยรถมินิบัส – ชมการสาธิตการกรีดยาง – นำชม วัดสุวรรณคูหา (ถ้ำลิง) – นำท่านสู่ท่าเรือ Kasom ชมธรรมชาติที่สวยงาม ที่อ่าวพังงา และ เกาะทะลุ – นำชม เขาตะปู (jamesbond) และ เขาพิงกัน – นำชม เกาะปันยี หมู่บ้านชาวประมงมุสลิม พร้อมรับประทานอาหารร – เวลา 17.00 – 17.30 น. เดินทางกลับที่พัก

อัตราค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ท่านละ 900 บาท
เด็กท่านละ 700 บาท

อัตรานี้รวม

รถและรถ นำเที่ยว , อาหารกลางวัน , เสื้อชูชีพ , ไกด์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) , ประกันภัย , น้ำดื่ม , ค่าเข้าชม