แพคเกจทัวร์ อุทัยธานี ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท ….. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ :  
ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900  บาท เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป
เด็ก  2,600 บาท ( อายุ 5-9 ปี  )

อัตรานี้รวม : 

ที่พัก 1 คืน, อาหารตามรายการ, โปรแกรมท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย :   รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าสวมสบาย, หมวก, แว่นตากันแดด, ไฟฉาย, ยาประจำตัว

หมายเหตุ :

โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก